FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ 78/79 08/31/2021 - 16:21 PDF icon आर्थिक ऐेन २०७८.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिका जगेडा शिक्षक कोष कार्यिविधि २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 11:34 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिका जगेडा शिक्षक कोष कार्यिविध २०७७.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिका छात्रवृत्ति कोष कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 11:33 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिका छात्रवृत्ति कोष कार्यविधि २०७७.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 11:27 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नवीकरणीय उर्जा नीति २०७७.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/13/2020 - 12:02 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 06/30/2020 - 10:37 PDF icon शिक्षा ऐन २०७६.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सार्बजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 12/18/2019 - 11:38 PDF icon खरिद नियामावाली २०७६.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिका सवारी साधन दर्ता, नबिकरण तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/04/2019 - 16:22 PDF icon ऐसेलुखर्क सवारी कार्यविधि २०७५.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 12:24 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ब्याबस्थापन कार्यविधि.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको स्थाई/ अस्थाई/करार/ सेवामा पदपूर्तिको लागि संचालन गरिने परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 02/03/2019 - 14:47 PDF icon karyabidhi.pdf

Pages