FAQs Complain Problems

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक-२०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 12:51 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक-२०७५
शिक्षा कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 11:33 PDF icon शिक्षा कार्यविधि.pdf
व्यवसाय दर्ता कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 11:32 PDF icon व्यवसाय दर्ता कार्यविधि.pdf
बजार अनुगमन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 11:29 PDF icon बजार अनुगमन कार्यविधि.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारस_हिता २०७४ ७४/७५ 02/01/2018 - 13:07 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारस_हिता २०७४.pdf
बैठक सन्चालन कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 02/01/2018 - 13:04 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि- २०७४.pdf
प्रमाणिकरण कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 02/01/2018 - 12:57 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/01/2018 - 12:52 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली-२०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य बिभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/01/2018 - 12:44 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली-२०७४.pdf
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/25/2018 - 15:52 PDF icon गाउँ_सभा_संचालन_कार्यविधि-_२०७४.PDF

Pages