FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Procurement of Gabion Box, Hume Pipe & HDPE Pipe

78/79 12/31/2021 - 12:32 PDF icon NOTICE.pdf

ऐसेलुखर्क लिदिङखोला राखा सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना |

78/79 11/22/2021 - 16:38 PDF icon ROAD_NOTICE.pdf

नेपाल सरकारले तोकेको औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्री खरिदको लागि आब्हान गरिएको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना |

78/79 10/28/2021 - 11:37 PDF icon MEDICINE_NOTICE.pdf

ऐसेलुखर्क माक्पा रावाखोला सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना |

78/79 10/26/2021 - 12:05 PDF icon TENDER_NOTICE.pdf

लिखित नतिजा (अ.न.मि.) प्रकाशन सम्बन्धमा |

78/79 09/26/2021 - 13:14 PDF icon Written_Result.pdf

सौर्य सडक बत्ति जडान तथा खरिद सम्बन्धि सुचना |

७७/७८ 06/09/2021 - 10:28 PDF icon SIGNED_NOTICE.pdf

भीरपानी ऐसेलुखर्क (दोश्रो ठेक्का) सडक निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७७/७८ 04/20/2021 - 11:32 PDF icon SIGNED_NOTICE.pdf

नोरुङ भीरपानी सडक निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७७/७८ 04/19/2021 - 17:19 PDF icon SIGNED_NOTICE.pdf

२ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि दोश्रो पटक आव्हान गरिएको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचना

७७/७८ 04/19/2021 - 17:05 PDF icon SIGNED_NOTICE_WARD_OFFICE.pdf

वडा नं. २ बाकाचोलाको वडा कार्यालय निर्माणको लागि आव्हान गरिएको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना |

७७/७८ 04/06/2021 - 14:02 PDF icon BID_NOTICE.pdf

Pages