FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवाको लागि दरखास्त फाराम 78/79 08/31/2021 - 13:15 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
शिक्षक का.स.मु फारम ७७/७८ 07/15/2021 - 16:02 PDF icon Teacher ka sa mu form format 2076 6 13 (1).pdf
निजामति कर्मचारी का.स.मु फारम ७७/७८ 07/15/2021 - 16:00 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम - का.स.मू. - निजामति कर्मचारी.pdf
सम्पति विवरण फाराम ७७/७८ 11/22/2020 - 12:33 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
नावालिक परिचय पत्र निवेदन फारम ७७/७८ 11/22/2020 - 12:32 PDF icon नावालिग परिचय–पत्र निवेदन.pdf
माग फारमको ढांचा ७७/७८ 11/22/2020 - 12:31 PDF icon माग फारमको ढाँचा.pdf
सार्बजनिक परिक्षणको फारामको ढाँचा | ७७/७८ 11/22/2020 - 12:15 PDF icon सार्बजनिक परिक्षण फाराम.pdf
ब्याकहो लोडर संचालनको लागि दिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:39 PDF icon ब्याकहो निवेदन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:37 PDF icon अपाङ्ग निवेदन.pdf
संस्था दर्ता गर्दा चाहिने निवेदनको ढाचा | ७५/७६ 07/07/2019 - 13:35 PDF icon संस्था दर्ता निवेदन.pdf

Pages