FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नाबालक_परिचय_पत्र_अनुसूची_फाराम_२०८० ८०/८१ 02/25/2024 - 13:20 PDF icon नाबालक_परिचय_पत्र_अनुसूची_फाराम_२०८०.pdf
बिदा फाराम ७९-८० 06/05/2023 - 12:07 PDF icon BIDA_FARAM.pdf
शिक्षक कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम एघारौ संसोधन ७९-८० 05/26/2023 - 11:27 PDF icon शिक्षक कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम एघारौ संसोधन.pdf
प्राविधिक सहायक पदको दरखास्त फाराम (प्र.स्व.का) ७९-८० 01/04/2023 - 14:59 PDF icon प्रविधिक सहायक आवेदन फारम.pdf
मौजुदा सुचीमा दर्ता गर्नको लागि आवशयक नमुना फारम 78/79 10/27/2021 - 17:57 PDF icon सुची दर्ता फाराम.pdf
करार सेवाको लागि दरखास्त फाराम 78/79 08/31/2021 - 13:15 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
शिक्षक का.स.मु फारम ७७/७८ 07/15/2021 - 16:02 PDF icon Teacher ka sa mu form format 2076 6 13 (1).pdf
निजामति कर्मचारी का.स.मु फारम ७७/७८ 07/15/2021 - 16:00 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम - का.स.मू. - निजामति कर्मचारी.pdf
सम्पति विवरण फाराम ७७/७८ 11/22/2020 - 12:33 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
नावालिक परिचय पत्र निवेदन फारम ७७/७८ 11/22/2020 - 12:32 PDF icon नावालिग परिचय–पत्र निवेदन.pdf

Pages