FAQs Complain Problems

समचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९-०८० को मिति २०७९ श्रावन २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 08/15/2022 - 13:52 PDF icon आठौ.pdf

आ.व. २०७८-०७९ को मिति २०७९ जेष्ठ २३ गते देखि २०७९ असार २९ गते सम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

78/79 07/29/2022 - 13:48 PDF icon १ देखि ७ औँ नयाँ कार्यकाल का.पा. बैठक.pdf

आ.व. २०७८-०७९ को मिति २०७८ श्रावन १ गते देखि २०७८ चैत्र २१ गते सम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

78/79 07/04/2022 - 12:46 PDF icon श्रावन १ देखि चैत्र मसान्त सम्मको निर्णयहरु नयाँ.pdf

आ.व. २०७७-०७८ को २०७७ चैत्र १ गते देखि २०७८ असार २५ गते सम्मको कार्यपालिका निर्णयहरु

७७/७८ 07/04/2022 - 12:32 PDF icon 15th.pdf

मिति २०७६ श्रावण २९ देखि २०७७ असार ९ गते समको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 09/23/2020 - 15:25 PDF icon 2076-077 सालको कार्यपालिको निर्णयहरु.pdf

२०७६ कत्तिक ०३ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 12:05 PDF icon कत्तिक ३.pdf

२०७६ असोज १० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 11/06/2019 - 11:46 PDF icon असोज १०.pdf

२०७६ भाद्र १५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 09/03/2019 - 14:56 PDF icon भाद्र१५.pdf

२०७६ श्र्वावण ३० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 09/03/2019 - 14:50 PDF icon श्रावन ३०.pdf

२०७६ असार ९ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 09/03/2019 - 14:46 PDF icon असार २६.pdf

Pages