FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन २०७४ ७४/७५ 10/09/2018 - 11:31 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिबेदन ७५/७६ 08/21/2018 - 11:12 PDF icon राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन ०७५.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 16:04 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:46 PDF icon राजपत्र.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:41 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
ऐसेलुखर्कगाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:38 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन,२०७५" ७५/७६ 07/16/2018 - 13:29 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन,२०७५"
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने नियम २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:15 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने नियम २०७५
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक-२०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 12:51 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक-२०७५
शिक्षा कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 11:33 PDF icon शिक्षा कार्यविधि.pdf

Pages