ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:41 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
ऐसेलुखर्कगाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:38 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन,२०७५" ७५/७६ 07/16/2018 - 13:29 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन,२०७५"
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने नियम २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:15 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने नियम २०७५
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक-२०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 12:51 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक-२०७५
शिक्षा कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 11:33 PDF icon शिक्षा कार्यविधि.pdf
व्यवसाय दर्ता कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 11:32 PDF icon व्यवसाय दर्ता कार्यविधि.pdf
बजार अनुगमन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 11:29 PDF icon बजार अनुगमन कार्यविधि.pdf
पदाधिकारीहरुको आचारस_हिता २०७४ ७४/७५ 02/01/2018 - 13:07 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारस_हिता २०७४.pdf
बैठक सन्चालन कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 02/01/2018 - 13:04 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि- २०७४.pdf

Pages