FAQs Complain Problems

समचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७५ साल असार २२ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:45 PDF icon असार२२.pdf

२०७५ साल असार १४ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:35 PDF icon असार १४.pdf

२०७५ साल असार ४ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:19 PDF icon असार ४.pdf

२०७५ साल जेष्ठ ३१ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:14 PDF icon जेष्ठ ३१.pdf

२०७५ साल जेष्ठ २७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:04 PDF icon जेष्ठ २७.pdf

२०७५ साल जेष्ठ १३ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:04 PDF icon जेस्ठ १३.pdf

२०७५ साल बैशाख २१ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 15:41 PDF icon baishak21.pdf

२०७५ साल बैशाख १२ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 09/04/2018 - 14:35 PDF icon nirnaya4.pdf

२०७४ साल चैत्र २९ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७४/७५ 09/04/2018 - 14:30 PDF icon nirnaya3.pdf

२०७४ साल चैत्र ५ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७४/७५ 09/04/2018 - 14:25 PDF icon nirnaya2.pdf

Pages