निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७५ साल जेष्ठ ३१ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:14 PDF icon जेष्ठ ३१.pdf

२०७५ साल जेष्ठ २७ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:04 PDF icon जेष्ठ २७.pdf

२०७५ साल जेष्ठ १३ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 16:04 PDF icon जेस्ठ १३.pdf

२०७५ साल बैशाख २१ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/31/2018 - 15:41 PDF icon baishak21.pdf

२०७५ साल बैशाख १२ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७५/७६ 09/04/2018 - 14:35 PDF icon nirnaya4.pdf

२०७४ साल चैत्र २९ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७४/७५ 09/04/2018 - 14:30 PDF icon nirnaya3.pdf

२०७४ साल चैत्र ५ गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७४/७५ 09/04/2018 - 14:25 PDF icon nirnaya2.pdf

२०७४ साल फाल्गुन ३० गते ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको निर्णयहरु

७४/७५ 09/04/2018 - 14:22 PDF icon nirnaya1.pdf

गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु |

७४/७५ 02/23/2018 - 11:00 PDF icon गाउँ सभाका निर्णयहरु.pdf

Pages