ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सार्बजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 12/18/2019 - 11:38 PDF icon खरिद नियामावाली २०७६.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिका सवारी साधन दर्ता, नबिकरण तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/04/2019 - 16:22 PDF icon ऐसेलुखर्क सवारी कार्यविधि २०७५.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 12:24 PDF icon ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ब्याबस्थापन कार्यविधि.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको परिक्षा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/03/2019 - 14:47 PDF icon karyabidhi.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन २०७४ ७४/७५ 10/09/2018 - 11:31 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिबेदन ७५/७६ 08/21/2018 - 11:12 PDF icon राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन ०७५.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 16:04 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:46 PDF icon राजपत्र.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:41 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
ऐसेलुखर्कगाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:38 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf

Pages